Een overzicht van de bijzondere geschiedenis van CCAN (geschreven door Joop Vermeulen, de oprichter van CCAN)

Opgericht op 15 oktober 1968 als afdeling van de Judovereniging Nieuwendam. Deze judovereniging werd in de IJdoornschool aan de Werengouw gevestigd op 6 september 1966. Doordat er enkele jaren na de oprichting een karateafdeling werd toegevoegd werd de naam toen gewijzigd in Budovereniging Nieuwendam.     
In de nieuwbouwwijk Nieuwendam-Noord waren toen geen indoor sportvoorzieningen. De eerste activiteiten vonden dan ook plaats in de zgn. ‘multi-purpose-room’ van de IJdoornschool. Eerst medio 1970 werd er naast de school een losstaand gymnastieklokaal gebouwd en verhuisde de vereniging naar deze zaal.

Moeders van leden van de b(j)udovereniging wilden ook wat lichaamsbeweging en omdat de in Nieuwendam gevestigde turnverenigingen toen niet inspeelden op de behoefte aan gymnastiek zonder toestellen, werd op 15 oktober 1968 besloten een afdeling damesgymnastiek in te stellen. Eerst werd begonnen met één groep, daarna twee en vervolgens drie. Later kwam daar een groep conditietraining bij en dit werd een gemengde groep, want ook ‘vaders van judokinderen’ wilden wat aan beweging doen. Deze laatste groep trainde – en traint nog steeds – als de zomertijd ingaat voornamelijk buiten tot aan de wintertijd.

In 1984 verhuisde de budovereniging naar een eigen gebouw aan de Zilverberg in Nieuwendam. Deze accommodatie was – omdat daar een vaste judomat kwam te liggen en de zaal iets kleiner was dan de gymzaal – minder geschikt voor de conditietraining en de damesgymnastiek. Besloten werd dan ook tot verzelfstandiging van de tot dan toe een afdeling zijnde van de budovereniging. Zo ontstond een nieuwe vereniging:
Conditietraining Dames Gymnastiek Nieuwendam ‘C.D.G.N.’         
Deze nieuwe vereniging bleef haar domicilie houden in de gymzaal van de IJdoornschool.

Op de algemene ledenvergadering van 20 februari 2015 besloot de vergadering een naamswijziging door te voeren. Enerzijds omdat veel leden ook buiten Nieuwendam wonen, anderzijds omdat veelal gedacht wordt aan ‘gymnastiek’ i.c. ‘turnen’ en het accent bij de trainingen breder ligt. Deze zijn gebaseerd op de algehele conditie en daarom was het wenselijk de vereniging ook als zodanig te noemen. De nieuwe naam:      
Conditietraining Club Amsterdam Noord ‘C.C.A.N.’    

Na de voorjaarsvakantie in maart 2017 betrok de IJdoornschool een geheel nieuw gebouw in de Alkmaarstraat en dus verhuisden ook wij en maken we nu gebruik van een prachtige en moderne gymzaal.

Weergaven: 27